ימי רביעי -המרכז למתחילים

מתחם אורט טכניקום

רח' גולומב 15, גבעתיים

22/1/20

ל-צל עץ תמר

ל-אני מאמין

19:00     מתחילים מצעד ראשון 

ח- הצל ואני 

ל-אם רק תסכימי

 20:00              מעגלים                        בינוניים

ל-שנינו

 22:00              זוגות                        

אני מאמין

צל עץ תמר

הצל ואני

שנינו

אם רק תסכימי

מה הן המילים