top of page

ימי רביעי -
מרכז קהילתי שזר

מרכז קהילתי שז"ר גבעתיים
רח' יבניאלי 30

22/5/24

מרכז שזר גבעתיים מתחילים 28.2.jpg

אולם ספורט - מעגלים - מירי אקוני

לימוד-בתוך

 20:00 בינוניים                   

 20:00    בינוניים                    

19:00   מתחילים

 21:00 מתקדמים                 


לימוד -הנשרים

לימוד-שמח על הלב
על כנפי הכסף
מוכר הפרחים
הליכה לקיסריה

סטודיו- זוגות - דיויד

מסע בין כוכבים
זמן לילה

19:15 זוגות   בינוניים 

19:30 זוגות בינוניים

יד קטנה

20:15 זוגות מתחילים

הליכה לקיסריה

שמח על הלב
 

מסע בין כוכבים

מחול לשלום

הנשרים

בשקט כמעט בסוד

מוכר הפרחים

על כנפי הכסף

גוונים

bottom of page