ימי רביעי -המרכז למתחילים

מתחם אורט טכניקום
רח' גולומב 15, גבעתיים

16/06/21

ח-צדיק כתמר 
ח-שם הרי גולן
ח- רב ברכות

19:00   מתחילים מעגלים
19:00     מתחילים מעגלים

ח-בשקט כמעט בסוד
ל- יפה את

ח-בשקט כמעט בסוד
ל- יפה את

 20:00    זוגות מתחילים                       

 20:30              זוגות מתחילים                       

ח- שנינו


ל-מקרוב


ל-מקרוב

20:30   מעגלים בינוני מתקדם                      

שם הרי גולן

צדיק כתמר

בשקט כמעט בסוד

מקרוב

רב ברכות

יפה את