top of page

ימי רביעי -
המרכז למתחילים ובינוניים

מרכז קהילתי שז"ר גבעתיים
רח' יבניאלי 30

6/12/23
 

מרכז שזר (3).jpg

אולם ספורט - מעגלים - מירי אקוני

חזרה- 
בהר הגלבוע
לימוד-ההר הירוק

 

19:00   מתחילים

 לימוד-אצלנו בגן
 

 20:00 בינוניים                   

 20:00    בינוניים                    

לימוד-מנעי קולך מבכי חזרה-האומנם

 21:00 מתקדמים                 

סטודיו- זוגות - דיויד

לימוד-הרקיע השביעי
 

19:15 זוגות בינוניים

19:30 זוגות בינוניים

חזרה- יד קטנה
שני שושנים

20:00 זוגות מתחילים

20:00 זוגות מתחילים

החול יזכור

בואו נשיר לארץ יפה

האומנם

הרקיע השביעי

אצלנו בגן

ההר הירוק

מנעי קולך מבכי

בהר הגלבוע

bottom of page