ימי רביעי -המרכז למתחילים

מתחם אורט טכניקום
רח' גולומב 15, גבעתיים

04/08/21 

ח-על כנפי הכסף 
ח-שמח על הלב
ח-מוכר הפרחים

19:00   מתחילים מעגלים
19:00     מתחילים מעגלים

ל-סתיו לבן
ח-יד קטנה

ל-סתיו לבן
ח-יד קטנה

 20:00    זוגות מתחילים                       

 20:30              זוגות מתחילים                       

ח- שנינו

ל- בכל אשר תלכי
ח-הורה

20:30   מעגלים בינוני מתקדם                      

על כנפי הכסף

שמח על הלב

מוכר הפרחים

יד קטנה

סתיו לבן

הורה

אם תרצי