ימי רביעי -המרכז למתחילים ובינוניים

מרכז קהילתי שז"ר גבעתיים
רח' יבניאלי 30

מתחילים מצעד ראשון
25.5.22
 

ניגון עתיק
לא אהבתי די
הורה נרקודה
הורה חדרה
הורה מדורה
כליזמר
מקריוס ארוס
זוגות-
סולטי דאג ראג
צרלסטון רח' ה12

19:00   מתחילים מצעד ראשון
19:00   מתחילים מצעד ראשון

ח - ציפור זהב

ח - ציפור זהב

 20:15    בינוני מתקדם                      

 20:15    בינוני מתקדם                      

ניגון עתיק

ציפור זהב

הורה מדורה

לא אהבתי די

הורה חדרה

מקריוס ארוס

צרלסטון רחוב ה12

הורה נרקודה

כליזמר

סולטי דאג ראג