top of page

כשאת הלכת

טוב שבאת

שנינו

שקט 

שלמים

יפה לך  שמח

אני מכור רק לך

סוד ההבנה

פגישה לאין קץ

חיזורים

הדרך לאי שם

זמן לחייך

מה את אומרת

לה בוהם

אף אחת

אהבה כזו

לדמעות שלך  יש פה

מלך הבריחות

אנחנו כמו כולם

צילה קולומביה

קורא לך

עכשיו היא שם

קולות הלב

איך את הולכת

הופעת בחיי

דמעות שחורות

שלכת עצובה

עד שהגעת

הבטחת

bottom of page