ערב מול גלעד

באת לי פתאום

רפסודה

רסיסים
 

בכל אשר תלכי

לילה לי

סאלם

אם רק תסכימ

מקרוב

ותקח מרים

מה שאני צריכה

ברכת הדרך

איפה את היום

סיפור חיי

מראות

דרך השלום

ילד של אבא

מורה לחיים

עומד בשער

אמנון ותמר

נדודים

ואפילו בהסתרה

מתנות קטנות

עולם

הלב