מחול האוהבים

כאן בדרום

יד קטנה

אוהבת סמבה

אלה אלה

שני שושנים

צרלסטון רחוב ה-12

היכן אהובי

יפה את

קורסון

בסוף  מעגל

שב אני אלייך

החיננית

סולטי דאג ראד

אהבה פשוטה

אדמה אדמתי

בשקט כמעט בסוד

סתיו לבן

קיץ  על העיר

גאולים