יד קטנה

יפה את

אדמה אדמתי

מחול האוהבים

כאן בדרום

צרלסטון רחוב ה-12

היכן אהובי

סולטי דאג ראד

אהבה פשוטה

אוהבת סמבה

אלה אלה

שני שושנים

קורסון

בסוף  מעגל

שב אני אלייך

החיננית

בשקט כמעט בסוד

סתיו לבן

קיץ  על העיר

גאולים