20:00-21:30      סדנת זוגות

21:30-22:15         מעגלים

23:15-00:00             זוגות - נוסטלגיה