ימי ראשון - מטרווסט רעננה

ימי ראשון במטרווס
גדי ביטון עם מירי אקוני

29/5/22

מליון סיבות

מליון סיבות

 19:30 - 21:00 - סדנת זוגות
באולם הגדול
הרקדת חצי שעה לסירוגין
מעגלים וזוגות

מלאכים

23:00 נוסטלגיה זוגות
סטודיו 

מלאכים

מליון סיבות