top of page

תגידי לו

מציאות אחרת

לעולם

שיר מכל הלב

כיוון שאין לדעת

רגע

תפתחי לי את הלב

ליבנו ללילה

לגעת במים

בת צוענייה

אני לא יכול

שיר הקרבה

בדרך אלייך

אין מדינה לאהבה

עד סוף העולם

חכי עוד רגע

רמז

חרותי

סולטנה

שיבוא

עוד ועוד

ירח של חצות

זמן לילה

על סף דלתך

אהבה אסורה

ארץ בראשית

ירדנה

יום חולין

סתיו ישראלי

נעמה

bottom of page