תגידי לו

מציאות אחרת

לעולם

שיר מכל הלב

כיוון שאין לדעת

רגע

תפתחי לי את הלב

ליבנו ללילה

לגעת במים

בת צוענייה

אני לא יכול

שיר הקרבה

עד סוף העולם

חכי עוד רגע

רמז

חרותי

סולטנה

שיבוא

בדרך אלייך

עוד ועוד

ערב ניגונים

ירח של חצות

זמן לילה

על סף דלתך

אהבה אסורה

ארץ בראשית

ירדנה

יום חולין

סתיו ישראלי

נעמה