top of page

רב ברכות

שמח על הלב

צדיק כתמר

הורה חדרה

כליזמר

לא אהבתי די

הורה מדורה

ניגון עתיק

הורה נרקודה

ערב בא

נ עלה נ עלה

שבת מנוחה

ארץ ישראל יפה

ארץ ארץ

אדון  עולם

על כנפי הכסף

שם הרי גולן

בואו נשיר לארץ יפה

הרועה הקטנה

מוכר הפרחים

בלדה למעיין

בפונדק קטן

עוד ישמע

גוונים

בלילות הקיץ החמים

שירי לי כנרת

שיר השירים

אהבת החיילים

אין  עוד מלבדו

bottom of page