top of page

לקום ולעמוד

נצמדנו

קסם חלילי

ארץ אחת

ים הדממה

יש שם במה

מי יתן ואמן

את הגשם

דבש וחלב

כותל המזרח

בא מן השתיקה

ירח לימון

ממריאים

החיים האחרים

אמא אם הייתי יכול

אין  עוד מלבדו

אני מאמין

לאורך הטיילת

אחי בני תימן

הורה גשר

אור חדש

הנסיך הלבן

איחולים

צל עץ תמר

לכו נרננה

(מכתב לאחי (זה הרגע

קסמי שאול

אל תשטה באהבה

bottom of page