לקום ולעמוד

נצמדנו

קסם חלילי

ארץ אחת

ים הדממה

יש שם במה

מי יתן ואמן

את הגשם

דבש וחלב

כותל המזרח

בא מן השתיקה

ירח לימון

ממריאים

החיים האחרים

כשתגדל

שים שלום

אני מאמין

לאורך הטיילת

אחי בני תימן

הורה גשר

חיבוק בחשכה

הנסיך הלבן

איחולים

צל עץ תמר

לכו נרננה

(מכתב לאחי (זה הרגע

קסמי שאול

אל תשטה באהבה