ימי שבת -המרכז לריקודי זוגות

קאנטרי דקל
רח' קוסובסקי 69, תל אביב

19/06/21

ל- יפה את
ח- המזורקה
ח-מחול האוהבים
ל- יפה את
ח- המזורקה
ח-מחול האוהבים

 19:30                זוגות             מתחילים

 19:30                זוגות             מתחילים

ל-מסע בין כוכבים
ל-מסע בין כוכבים

ל-טוב שבאת

ל-טוב שבאת

 20:30                זוגות             בינוניים

 20:30                זוגות             בינוניים

 21:30                זוגות             מתקדמים

 21:30                זוגות             מתקדמים

הרקדה של ריקודים מיוחדים

הרקדה של ריקודים מיוחדים

 23:00                זוגות             אקסטרא

 23:00                זוגות             אקסטרא

המזורקה

מסע בין כוכבים

יפה את

מחול האוהבים

טוב שבאת