ימי שבת -המרכז לריקודי זוגות

קאנטרי דקל

רח' קוסובסקי 69, תל אביב

14/03/20

ל- שב אני אליך
ח- קיץ על העיר
ח-אלה אלה

 19:30                זוגות             מתחילים

ל- אל תתני לו

ריקוד חדש

 20:30                זוגות             בינוניים

 21:30                זוגות             מתקדמים

 23:00                זוגות             אקסטרא

קיץ  על העיר

שב אני אליך

אלה אלה

אל תתני לו

תמיד אחכה