ימי שבת -המרכז לריקודי זוגות

קאנטרי דקל

רח' קוסובסקי 69, תל אביב

25/1/20

ח- היכן אהובי
ח- מזורקה
ח- סתיו לבן
ל-יד קטנה
ל-פרח באביב

ל-ריקוד חדש

ל-כשאת איתו

 19:30                זוגות             מתחילים

 20:30                זוגות             בינוניים

 21:30                זוגות             מתקדמים

 23:00                זוגות             אקסטרא

יד קטנה

היכן אהובי

כשאת איתו

פרח באביב

מזורקה

יפה בלבן

סתיו לבן