ימי שבת -המרכז לריקודי זוגות

קאנטרי דקל
רח' קוסובסקי 69, תל אביב

28/5/22
 
ח- רגע
ח-עד סוף העולם
ח- רגע
ח-עד סוף העולם
ח- ככה וככה
ח- ככה וככה
 

 19:30                זוגות             מתחילים

 19:30                זוגות             מתחילים

 20:30                זוגות             בינוניים

 20:30                זוגות             בינוניים

ח- מליון סיבות

ח- מליון סיבות

 21:30                זוגות             מתקדמים

 21:30                זוגות             מתקדמים

 23:00                זוגות             אקסטרא

 23:00                זוגות             אקסטרא

אלייך

רגע

מליון סיבות

עד סוף העולם

ככה וככה