ימי שבת -המרכז לריקודי זוגות

קאנטרי דקל
רח' קוסובסקי 69, תל אביב

07/08/21
ח- היכן אהובי
ח- שב אני אלייך
ח- היכן אהובי
ח- שב אני אלייך
ח-אהבה כזו
ח-אהבה כזו

 19:30                זוגות             מתחילים

 19:30                זוגות             מתחילים

 20:30                זוגות             בינוניים

 20:30                זוגות             בינוניים

ל-הנסיכה שלי

ל-הנסיכה שלי

 21:30                זוגות             מתקדמים

 21:30                זוגות             מתקדמים

הרקדה של ריקודים מיוחדים

הרקדה של ריקודים מיוחדים

 23:00                זוגות             אקסטרא

 23:00                זוגות             אקסטרא

סתיו לבן

שב אני אליך

אהבה כזו

היכן אהובי

יפה בלבן