ימי שני -המרכז למעגלים בלבד

קאנטרי גבעתיים

רח' בן גוריון 256, גבעתיים

18/11/19

ח-מושלמת

 20:30-22:30               מעגלים              בינוני-מתקדמים

געגועיי

מושלמת