ימי שני -המרכז למעגלים בלבד

קאנטרי גבעתיים

רח' בן גוריון 256, גבעתיים

20/1/20

ל-אם רק תסכימי

ח- באת לי פתאום

 20:30-22:30               מעגלים              בינוני-מתקדמים

אם רק תסכימי

באת לי פתאום