ימי שני -המרכז למעגלים בלבד

קאנטרי גבעתיים

רח' בן גוריון 256, גבעתיים

09/03/20

ח- במקום פרידה 

ח- הבוקר יעלה

ל- סאלאם

ח- במקום פרידה 

ח- הבוקר יעלה

ל- סאלאם

 20:30-22:30               מעגלים                 מתקדמים

 20:30-22:30               מעגלים              בינוני-מתקדמים

במקום פרידה

הבוקר יעלה

סאלאם